Αριθμοί 30:1-16

30  Κατόπιν ο Μωυσής μίλησε στις κεφαλές+ των φυλών των γιων του Ισραήλ, λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που διέταξε ο Ιεχωβά:  Σε περίπτωση που κάποιος άντρας κάνει ευχή+ στον Ιεχωβά ή ορκιστεί όρκο+ για να δεσμεύσει την ψυχή του με ευχή αποχής,+ δεν θα αθετήσει το λόγο του.+ Σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του πρέπει να ενεργήσει.+  »Και σε περίπτωση που κάποια γυναίκα κάνει ευχή στον Ιεχωβά+ ή δεσμευτεί με ευχή αποχής ενώ βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα της, στη διάρκεια της νεότητάς της,  και ο πατέρας της ακούσει την ευχή της ή την ευχή αποχής με την οποία δέσμευσε την ψυχή της, και ο πατέρας της μείνει σιωπηλός προς αυτήν, τότε όλες οι ευχές της θα ισχύουν και κάθε ευχή αποχής+ με την οποία δέσμευσε την ψυχή της θα ισχύει.  Αν, όμως, ο πατέρας της τής το απαγορεύσει την ημέρα που ακούσει όλες τις ευχές της ή τις ευχές αποχής με τις οποίες δέσμευσε την ψυχή της, αυτές δεν θα ισχύουν, αλλά ο Ιεχωβά θα τη συγχωρήσει, επειδή της το απαγόρευσε ο πατέρας της.+  »Ωστόσο, αν τυχόν ανήκει σε σύζυγο, και είναι πάνω της+ η ευχή της ή η αστόχαστη υπόσχεση των χειλιών της με την οποία δέσμευσε την ψυχή της,  και ο σύζυγός της το ακούσει και μείνει σιωπηλός προς αυτήν την ημέρα που το άκουσε, τότε οι ευχές της θα ισχύουν και οι ευχές αποχής με τις οποίες δέσμευσε την ψυχή της θα ισχύουν.+  Αν, όμως, ο σύζυγός της την ημέρα που το ακούσει της το απαγορεύσει,+ τότε αυτός θα έχει ακυρώσει την ευχή της που ήταν πάνω της ή την αστόχαστη υπόσχεση των χειλιών της με την οποία δέσμευσε την ψυχή της, και ο Ιεχωβά θα τη συγχωρήσει.+  »Στην περίπτωση της ευχής που κάνει κάποια χήρα ή κάποια διαζευγμένη γυναίκα, καθετί με το οποίο δέσμευσε την ψυχή της θα ισχύει εναντίον της. 10  »Ωστόσο, αν στο σπίτι του συζύγου της ήταν που έκανε ευχή ή που δέσμευσε την ψυχή της με ευχή αποχής+ κάνοντας όρκο, 11  και ο σύζυγός της το άκουσε και έμεινε σιωπηλός προς αυτήν, τότε δεν της το έχει απαγορεύσει· και όλες οι ευχές της θα ισχύουν και οποιαδήποτε ευχή αποχής με την οποία δέσμευσε την ψυχή της θα ισχύει. 12  Αν, όμως, ο σύζυγός της τις ακύρωσε τελείως την ημέρα που άκουσε οποιαδήποτε έκφραση των χειλιών της, όσον αφορά ευχές από μέρους της ή κάποια ευχή αποχής της ψυχής της, τότε δεν θα ισχύουν.+ Ο σύζυγός της τις ακύρωσε, και ο Ιεχωβά θα τη συγχωρήσει.+ 13  Οποιαδήποτε ευχή ή οποιονδήποτε όρκο σχετικά με ευχή αποχής για ταλαιπωρία της ψυχής,+ ο σύζυγός της πρέπει να τον επικυρώνει ή ο σύζυγός της πρέπει να τον ακυρώνει. 14  Αν, όμως, ο σύζυγός της μείνει εντελώς σιωπηλός προς αυτήν από ημέρα σε ημέρα, τότε θα έχει επικυρώσει όλες τις ευχές της ή όλες τις ευχές αποχής που είναι πάνω της.+ Τις επικύρωσε επειδή έμεινε σιωπηλός προς αυτήν την ημέρα που τις άκουσε. 15  Και αν τις ακυρώσει τελείως αφού τις ακούσει, τότε αυτός θα βαστάζει το σφάλμα της.+ 16  »Αυτές είναι οι διατάξεις που πρόσταξε ο Ιεχωβά τον Μωυσή να ισχύουν ανάμεσα στο σύζυγο και στη σύζυγό του,+ ανάμεσα στον πατέρα και στην κόρη του στη διάρκεια της νεότητάς της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα της».+

Υποσημειώσεις