Αμώς 1:1-15

1  Τα λόγια του Αμώς, που ήταν ένας από τους βοσκούς προβάτων της Θεκωέ,+ τα οποία οραματίστηκε σχετικά με τον Ισραήλ+ στις ημέρες του Οζία,+ του βασιλιά του Ιούδα, και στις ημέρες του Ιεροβοάμ,+ γιου του Ιωάς,+ βασιλιά του Ισραήλ, δύο χρόνια πριν από το σεισμό.+  Και άρχισε να λέει: «Ο Ιεχωβά—από τη Σιών θα βρυχηθεί+ και από την Ιερουσαλήμ θα εκπέμψει τη φωνή του·+ και τα βοσκοτόπια των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί».+  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “«Εξαιτίας τριών ανταρσιών της Δαμασκού,+ και εξαιτίας τεσσάρων, δεν θα το ανακαλέσω, εξαιτίας του ότι αλώνισαν τη Γαλαάδ,+ και μάλιστα με σιδερένια αλωνιστικά εργαλεία.  Και θα στείλω φωτιά+ στον οίκο του Αζαήλ+ και θα καταφάει τα πυργόσπιτα του Βεν-αδάδ.+  Και θα σπάσω την αμπάρα της Δαμασκού+ και θα εκκόψω τον κάτοικο από τη Βικάθ-αβέν και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από τη Βαιθ-εδέμ· και ο λαός της Συρίας θα πάει εξόριστος στην Κιρ»,+ είπε ο Ιεχωβά”.  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “«Εξαιτίας τριών ανταρσιών της Γάζας,+ και εξαιτίας τεσσάρων, δεν θα το ανακαλέσω, εξαιτίας του ότι οδήγησαν σε εξορία μια πλήρη ομάδα εξορίστων+ για να την παραδώσουν στον Εδώμ.+  Και θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας+ και θα καταφάει τα πυργόσπιτά της.  Και θα εκκόψω τον κάτοικο από την Άζωτο+ και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από την Ασκαλών·+ και θα στρέψω το χέρι+ μου πάνω στην Ακκαρών+ και όσοι απομένουν από τους Φιλισταίους θα αφανιστούν»,+ είπε ο Υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά”.  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Εξαιτίας τριών ανταρσιών της Τύρου,+ και εξαιτίας τεσσάρων, δεν θα το ανακαλέσω, εξαιτίας του ότι παρέδωσαν μια πλήρη ομάδα εξορίστων στον Εδώμ και δεν θυμήθηκαν τη διαθήκη αδελφών.+ 10  Και θα στείλω φωτιά στο τείχος της Τύρου και θα καταφάει τα πυργόσπιτά της”.+ 11  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Εξαιτίας τριών ανταρσιών του Εδώμ,+ και εξαιτίας τεσσάρων, δεν θα το ανακαλέσω, εξαιτίας του ότι καταδίωξε τον ίδιο του τον αδελφό με σπαθί+ και εξάλειψε τα δικά του αισθήματα ελέους,+ και ο θυμός του εξακολουθεί να κατασπαράζει πάντοτε· και τη σφοδρή οργή του την έχει διατηρήσει συνεχώς.+ 12  Και θα στείλω φωτιά στη Θεμάν+ και θα καταφάει τα πυργόσπιτα της Βοσόρρας”.+ 13  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “«Εξαιτίας τριών ανταρσιών των γιων του Αμμών,+ και εξαιτίας τεσσάρων, δεν θα το ανακαλέσω,+ εξαιτίας του ότι έσκισαν τις έγκυες γυναίκες της Γαλαάδ, με σκοπό να πλατύνουν την περιοχή τους.+ 14  Και θα βάλω φωτιά στο τείχος της Ραββά+ και θα καταφάει τα πυργόσπιτά της, με συναγερμό την ημέρα της μάχης, με καταιγίδα την ημέρα του θυελλώδους ανέμου.+ 15  Και ο βασιλιάς τους θα πάει εξορία, αυτός και οι άρχοντές του μαζί»,+ είπε ο Ιεχωβά”.

Υποσημειώσεις