Αγγαίος 1:1-15

1  Το δεύτερο έτος του Δαρείου του βασιλιά,+ τον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε μέσω του Αγγαίου+ του προφήτη στον Ζοροβάβελ,+ το γιο του Σαλαθιήλ,+ τον κυβερνήτη του Ιούδα,+ και στον Ιησού,+ το γιο του Ιωσεδέκ,+ τον αρχιερέα, λέγοντας:  «Να τι είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων:+ “Αυτός ο λαός είπε: «Δεν έχει έρθει ο καιρός, ο καιρός του οίκου του Ιεχωβά, για να χτιστεί»”».+  Και ο λόγος του Ιεχωβά συνέχισε να έρχεται μέσω του Αγγαίου του προφήτη, λέγοντας:  «Είναι αυτός καιρός για εσάς να κατοικείτε στα ξυλεπένδυτα σπίτια σας,+ ενώ αυτός ο οίκος είναι έρημος;+  Τώρα λοιπόν, αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: “Προσηλώστε την καρδιά σας στις οδούς σας.+  Σπείρατε πολύ, αλλά η συγκομιδή είναι μικρή.+ Τρώτε αλλά δεν χορταίνετε.+ Πίνετε αλλά δεν φτάνετε στο σημείο να μεθύσετε. Φοράτε ρούχα αλλά χωρίς να ζεσταίνεται κανείς· και αυτός που γίνεται μισθωτός, γίνεται μισθωτός για ένα τρύπιο σακούλι”».+  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: “Προσηλώστε την καρδιά σας στις οδούς σας”.+  »“Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξυλεία.+ Και χτίστε τον οίκο,+ για να ευαρεστηθώ σε αυτόν+ και να δοξαστώ”,+ είπε ο Ιεχωβά».  «“Έγινε αναζήτηση για πολύ, αλλά υπήρξε λίγο μόνο·+ και το φέρατε μέσα στο σπίτι, και εγώ φύσηξα πάνω του+—για ποιο λόγο;”+ λέει ο Ιεχωβά των στρατευμάτων. “Λόγω του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε, ο καθένας για το δικό του σπίτι.+ 10  Γι’ αυτό, πάνω από εσάς οι ουρανοί κατακράτησαν τη δροσιά τους, και η γη κατακράτησε τη σοδειά της.+ 11  Και όριζα να έρθει ξηρασία στη γη και στα βουνά και στα σιτηρά και στο καινούριο κρασί+ και στο λάδι και σε ό,τι έβγαζε η γη και στο χωματένιο άνθρωπο και στο κατοικίδιο ζώο και σε όλο το μόχθο των χεριών”».+ 12  Και ο Ζοροβάβελ,+ ο γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ,+ ο αρχιερέας, και όλοι όσοι είχαν απομείνει από το λαό άρχισαν να ακούν τη φωνή του Ιεχωβά του Θεού+ τους και τα λόγια του Αγγαίου+ του προφήτη, καθώς τον είχε στείλει ο Ιεχωβά ο Θεός τους· και ο λαός άρχισε να φοβάται εξαιτίας του Ιεχωβά.+ 13  Και ο Αγγαίος, ο αγγελιοφόρος+ του Ιεχωβά, συνέχισε και είπε στο λαό σύμφωνα με το διορισμό αγγελιοφόρου που είχε λάβει από τον Ιεχωβά,+ λέγοντας: «“Εγώ είμαι μαζί σας”,+ λέει ο Ιεχωβά». 14  Και ο Ιεχωβά διήγειρε το πνεύμα+ του Ζοροβάβελ, γιου του Σαλαθιήλ, του κυβερνήτη του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού,+ γιου του Ιωσεδέκ, του αρχιερέα, και το πνεύμα όλων όσων είχαν απομείνει από το λαό· και άρχισαν να μπαίνουν και να εκτελούν την εργασία στον οίκο του Ιεχωβά των στρατευμάτων, του Θεού τους.+ 15  Αυτό έγινε την εικοστή τέταρτη ημέρα του έκτου μήνα, στο δεύτερο έτος του Δαρείου+ του βασιλιά.

Υποσημειώσεις