Έσδρας 7:1-28

7  Και έπειτα από αυτά, στη διάρκεια της βασιλείας του Αρταξέρξη,+ του βασιλιά της Περσίας, ο Έσδρας,+ ο γιος του Σεραΐα,+ γιου του Αζαρία, γιου του Χελκία,+  γιου του Σαλλούμ,+ γιου του Σαδώκ, γιου του Αχιτώβ,+  γιου του Αμαρία,+ γιου του Αζαρία,+ γιου του Μεραϊώθ,+  γιου του Ζεραΐα,+ γιου του Οζί,+ γιου του Βουκκί,+  γιου του Αβισσουά,+ γιου του Φινεές,+ γιου του Ελεάζαρ,+ γιου του Ααρών+ του πρωθιερέα+  ο Έσδρας που προαναφέρθηκε ανέβηκε από τη Βαβυλώνα· ήταν δε επιδέξιος αντιγραφέας+ όσον αφορά το νόμο του Μωυσή,+ τον οποίο είχε δώσει ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, και ο βασιλιάς έκανε δεκτά όλα όσα ζήτησε, σύμφωνα με το χέρι του Ιεχωβά του Θεού του, το οποίο ήταν πάνω του.+  Έτσι λοιπόν, μερικοί από τους γιους του Ισραήλ και από τους ιερείς+ και τους Λευίτες+ και τους υμνωδούς+ και τους πυλωρούς+ και τους Νεθινίμ+ ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ στο έβδομο έτος του Αρταξέρξη+ του βασιλιά.  Τελικά έφτασε στην Ιερουσαλήμ τον πέμπτο μήνα, συγκεκριμένα, στο έβδομο έτος του βασιλιά.  Διότι την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα όρισε αυτός να ανεβεί από τη Βαβυλώνα, και την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα έφτασε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού του, το οποίο ήταν πάνω του.+ 10  Διότι ο Έσδρας είχε ετοιμάσει+ την καρδιά του ώστε να συμβουλεύεται το νόμο του Ιεχωβά+ και να τον εκτελεί+ και να διδάσκει+ στον Ισραήλ διάταξη+ και δικαιοσύνη.+ 11  Και αυτό είναι ένα αντίγραφο της επιστολής που έδωσε ο Βασιλιάς Αρταξέρξης στον Έσδρα τον ιερέα, τον αντιγραφέα,+ αντιγραφέα των λόγων που αποτελούν τις εντολές του Ιεχωβά και τις διατάξεις του προς τον Ισραήλ: 12  «Ο Αρταξέρξης,+ ο βασιλιάς των βασιλιάδων,+ προς τον Έσδρα τον ιερέα, τον αντιγραφέα του νόμου του Θεού των ουρανών:+ Ας τελειοποιηθεί η ειρήνη.+ 13  Από εμένα δόθηκε διαταγή+ ότι όποιος μέσα στην επικράτειά+ μου είναι από το λαό του Ισραήλ και τους ιερείς του και τους Λευίτες και θέλει να πάει στην Ιερουσαλήμ μαζί σου, να πάει.+ 14  Εφόσον από το βασιλιά και τους εφτά συμβούλους+ του στάλθηκε διαταγή να γίνει έρευνα+ σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ στο νόμο+ του Θεού+ σου, τον οποίο έχεις στο χέρι σου, 15  και να φερθεί το ασήμι και το χρυσάφι που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του έδωσαν+ εθελοντικά για τον Θεό του Ισραήλ, του οποίου η κατοικία είναι στην Ιερουσαλήμ,+ 16  καθώς και όλο το ασήμι και το χρυσάφι που θα βρεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια της Βαβυλώνας, μαζί με το δώρο του λαού+ και των ιερέων οι οποίοι δίνουν εθελοντικά για τον οίκο του Θεού τους,+ ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ· 17  εσύ, λοιπόν, να αγοράσεις αμέσως με αυτά τα χρήματα ταύρους,+ κριάρια,+ αρνιά,+ καθώς και τις προσφορές σιτηρών+ και τις σπονδές+ για αυτά, και να τα προσφέρεις πάνω στο θυσιαστήριο του οίκου του Θεού σας,+ ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ.+ 18  »Και ό,τι φαίνεται καλό σε εσένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασήμι και χρυσάφι,+ σύμφωνα με το θέλημα+ του Θεού σας, να το κάνετε.+ 19  Και τα σκεύη+ που σου δίνονται για την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου, παράδωσέ τα όλα ενώπιον του Θεού στην Ιερουσαλήμ.+ 20  Και ό,τι άλλο χρειαστεί για τον οίκο του Θεού σου, το οποίο έχεις εσύ την ευθύνη να δώσεις, θα το δώσεις από το θησαυροφυλάκιο του βασιλιά.+ 21  »Και από εμένα τον ίδιο, τον Αρταξέρξη το βασιλιά, δόθηκε διαταγή+ σε όλους τους θησαυροφύλακες+ που είναι πέρα από τον Ποταμό+ να γίνεται αμέσως ό,τι σας ζητάει ο Έσδρας+ ο ιερέας, ο αντιγραφέας του νόμου του Θεού των ουρανών, 22  ακόμη και μέχρι εκατό τάλαντα+ ασήμι και εκατό κορ+ σιτάρι και εκατό βαθ+ κρασί+ και εκατό βαθ λάδι+ και απεριόριστο αλάτι.+ 23  Όλα όσα προβλέπει η διαταγή+ του Θεού των ουρανών ας γίνονται με ζήλο+ για τον οίκο του Θεού των ουρανών,+ ώστε να μην επέλθει οργή εναντίον της επικράτειας του βασιλιά και εναντίον των γιων του.+ 24  Και σας γίνεται γνωστό ότι σε κανέναν από τους ιερείς+ και τους Λευίτες,+ τους μουσικούς,+ τους θυρωρούς,+ τους Νεθινίμ+ και τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον οίκο του Θεού δεν επιτρέπεται να επιβληθεί φόρος, τέλη+ ή διόδια.+ 25  »Και εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία+ του Θεού σου, την οποία έχεις στο χέρι σου, διόρισε δικαστές και κριτές για να κρίνουν+ όλο το λαό που είναι πέρα από τον Ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους του Θεού σου· και όποιον δεν τους έχει γνωρίσει, θα τον διδάξετε εσείς.+ 26  Και όποιος δεν γίνεται εκτελεστής του νόμου του Θεού+ σου και του νόμου του βασιλιά, ας εκτελείται αμέσως κρίση εναντίον του, είτε για θάνατο+ είτε για εκτόπιση+ είτε για χρηματικό πρόστιμο+ είτε για φυλάκιση». 27  Ευλογημένος να είναι ο Ιεχωβά, ο Θεός των προπατόρων μας,+ ο οποίος έβαλε κάτι τέτοιο στην καρδιά+ του βασιλιά, δηλαδή τη σκέψη τού να δοθεί ωραιότητα+ στον οίκο του Ιεχωβά, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ! 28  Και προς εμένα έδειξε στοργική καλοσύνη+ ενώπιον του βασιλιά και των συμβούλων+ του και όλων των κραταιών αρχόντων του βασιλιά. Και εγώ ενίσχυσα τον εαυτό μου, σύμφωνα με το χέρι+ του Ιεχωβά του Θεού μου, το οποίο ήταν πάνω μου, και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ αυτούς που ήταν κεφαλές για να ανεβούν μαζί μου.

Υποσημειώσεις