Έσδρας 6:1-22

6  Τότε ο Δαρείος ο βασιλιάς έδωσε διαταγή και έκαναν έρευνα στο αρχειοφυλάκιο+ των θησαυρών που είχαν εναποτεθεί εκεί στη Βαβυλώνα.  Και στα Εκβάτανα, στο οχύρωμα που ήταν στη διοικητική περιφέρεια+ της Μηδίας, βρέθηκε ένας ρόλος, στον οποίο ήταν γραμμένο το εξής υπόμνημα σχετικά με αυτό το ζήτημα:  «Στο πρώτο έτος του Κύρου του βασιλιά,+ ο Κύρος ο βασιλιάς έδωσε διαταγή σχετικά με τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ: Ας ανοικοδομηθεί ο οίκος ώστε να είναι ο τόπος όπου θα προσφέρουν θυσίες,+ και να γίνουν στερεά τα θεμέλιά του· το ύψος του θα είναι εξήντα πήχεις και το πλάτος του εξήντα πήχεις,+  με τρεις σειρές πέτρες που θα τις κυλήσουν+ στη θέση τους και μία σειρά ξύλα·+ και η δαπάνη ας καταβληθεί από την κατοικία του βασιλιά.+  Επίσης, τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη+ του οίκου του Θεού, που ο Ναβουχοδονόσορ+ τα πήρε από το ναό ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας επιστραφούν, για να πάνε στο ναό ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, στον τόπο του, και να εναποτεθούν στον οίκο του Θεού.+  »Τώρα λοιπόν, Ταθεναΐ,+ που είσαι κυβερνήτης πέρα από τον Ποταμό,+ Σεθάρ-βοζεναΐ+ και εσείς οι συνεργάτες τους, που είστε υποκυβερνήτες+ πέρα από τον Ποταμό, μείνετε μακριά από εκεί.+  Αφήστε ανενόχλητο το έργο που γίνεται για αυτόν τον οίκο του Θεού.+ Ο κυβερνήτης των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων θα ανοικοδομήσουν αυτόν τον οίκο του Θεού στον τόπο του.  Και από εμένα δόθηκε διαταγή+ ως προς το τι θα κάνετε σε σχέση με αυτούς τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, για την ανοικοδόμηση αυτού του οίκου του Θεού· και από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο+ των φόρων πέρα από τον Ποταμό θα αρχίσει να καταβάλλεται αμέσως η δαπάνη+ σε αυτούς τους ακμαίους άντρες χωρίς διακοπή.+  Και ό,τι χρειάζεται, νεαροί ταύροι+ καθώς και κριάρια+ και αρνιά+ για τα ολοκαυτώματα στον Θεό του ουρανού, σιτάρι,+ αλάτι,+ κρασί+ και λάδι,+ σύμφωνα με ό,τι θα λένε οι ιερείς που είναι στην Ιερουσαλήμ, να δίνεται εξάπαντος σε αυτούς συνεχώς, κάθε ημέρα· 10  ώστε να φέρνουν+ εξευμενιστικές προσφορές+ στον Θεό των ουρανών και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των γιων του.+ 11  Και από εμένα δόθηκε διαταγή, σχετικά με όποιον παραβιάσει+ αυτό το διάταγμα, να βγάλουν ένα ξύλο+ από το σπίτι του και να τον κρεμάσουν+ πάνω σε αυτό, και το σπίτι του να μετατραπεί γι’ αυτόν το λόγο σε δημόσιο αποχωρητήριο.+ 12  Και ο Θεός που έκανε να κατοικήσει το όνομά+ του εκεί ας ανατρέψει όποιον βασιλιά και όποιον λαό απλώσει το χέρι του για να διαπράξει κάποια παραβίαση και να καταστρέψει+ αυτόν τον οίκο του Θεού, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο Δαρείος, δίνω τη διαταγή. Να εκτελεστεί αμέσως». 13  Τότε ο Ταθεναΐ, που ήταν ο κυβερνήτης πέρα από τον Ποταμό,+ ο Σεθάρ-βοζεναΐ+ και οι συνεργάτες τους έκαναν αμέσως όπως είχε παραγγείλει ο Δαρείος ο βασιλιάς. 14  Και οι πρεσβύτεροι+ των Ιουδαίων έχτιζαν+ και σημείωναν πρόοδο ως αποτέλεσμα του προφητικού έργου του Αγγαίου+ του προφήτη και του Ζαχαρία,+ του εγγονού του Ιδδώ·+ και έχτισαν και τελείωσαν, χάρη στη διαταγή του Θεού του Ισραήλ+ και χάρη στη διαταγή του Κύρου+ και του Δαρείου+ και του Αρταξέρξη,+ του βασιλιά της Περσίας. 15  Και αποπεράτωσαν αυτόν τον οίκο την τρίτη ημέρα του σεληνιακού μήνα Αδάρ,+ συγκεκριμένα, στο έκτο έτος της βασιλείας του Δαρείου του βασιλιά. 16  Και οι γιοι του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίτες+ και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι+ τέλεσαν την εγκαινίαση+ αυτού του οίκου του Θεού με χαρά. 17  Και πρόσφεραν για την εγκαινίαση αυτού του οίκου του Θεού εκατό ταύρους, διακόσια κριάρια, τετρακόσια αρνιά και, ως προσφορά για αμαρτία για όλο τον Ισραήλ, δώδεκα τράγους, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ.+ 18  Και διόρισαν τους ιερείς κατά τις τάξεις τους και τους Λευίτες κατά τις υποδιαιρέσεις τους,+ για την υπηρεσία του Θεού η οποία γίνεται στην Ιερουσαλήμ, όπως ορίζει το βιβλίο του Μωυσή.+ 19  Και οι πρώην εξόριστοι τέλεσαν το πάσχα+ τη δέκατη τέταρτη ημέρα του πρώτου μήνα.+ 20  Εφόσον οι ιερείς και οι Λευίτες είχαν καθαριστεί+ ως σύνολο, ήταν όλοι τους καθαροί, και έτσι έσφαξαν την πασχαλινή θυσία+ για όλους τους πρώην εξορίστους και για τους αδελφούς τους τούς ιερείς και για τον εαυτό τους. 21  Κατόπιν έφαγαν οι γιοι του Ισραήλ, που είχαν επιστρέψει από την Εξορία,+ καθώς και όποιος είχε αποχωριστεί από την ακαθαρσία+ των εθνών του τόπου και είχε προσκολληθεί σε αυτούς για να αναζητήσει τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ.+ 22  Και τέλεσαν τη γιορτή των άζυμων άρτων+ εφτά ημέρες με χαρά· διότι ο Ιεχωβά τούς είχε κάνει να χαρούν και είχε στρέψει+ την καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας προς αυτούς ώστε να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο για τον οίκο του αληθινού Θεού, του Θεού του Ισραήλ.

Υποσημειώσεις