Έσδρας 5:1-17

5  Και ο Αγγαίος+ ο προφήτης και ο Ζαχαρίας,+ ο εγγονός του Ιδδώ,+ ο προφήτης, προφήτευσαν προς τους Ιουδαίους που ήταν στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, στο όνομα+ του Θεού του Ισραήλ, ο οποίος βρισκόταν από πάνω τους.+  Τότε σηκώθηκαν ο Ζοροβάβελ,+ ο γιος του Σαλαθιήλ,+ και ο Ιησούς,+ ο γιος του Ιωσεδέκ, και άρχισαν να ανοικοδομούν τον οίκο του Θεού, ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ· και μαζί τους ήταν οι προφήτες+ του Θεού προσφέροντάς τους βοήθεια.  Εκείνον τον καιρό ήρθαν σε αυτούς ο Ταθεναΐ,+ που ήταν ο κυβερνήτης πέρα από τον Ποταμό,+ και ο Σεθάρ-βοζεναΐ και οι συνεργάτες τους, και να τι τους έλεγαν: «Ποιος σας έδωσε διαταγή να χτίσετε αυτόν τον οίκο και να τελειώσετε αυτόν τον ξύλινο σκελετό;»+  Κατόπιν τους είπαν το εξής: «Ποια είναι τα ονόματα των ακμαίων αντρών που χτίζουν αυτό το οικοδόμημα;»  Και το μάτι+ του Θεού τους ήταν στραμμένο πάνω+ στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, και δεν τους σταμάτησαν μέχρις ότου πάει η αναφορά στον Δαρείο και έρθει ένα επίσημο έγγραφο ως απάντηση σχετικά με αυτό το ζήτημα.  Να ένα αντίγραφο+ της επιστολής που έστειλαν ο Ταθεναΐ,+ που ήταν ο κυβερνήτης πέρα από τον Ποταμό,+ και ο Σεθάρ-βοζεναΐ+ και οι συνεργάτες του,+ που ήταν υποκυβερνήτες πέρα από τον Ποταμό, στον Δαρείο το βασιλιά·  έστειλαν σε αυτόν μήνυμα, τα γραφόμενα του οποίου είχαν ως εξής: «Προς τον Δαρείο το βασιλιά: »Κάθε ειρήνη!+  Ας γίνει γνωστό στο βασιλιά ότι πήγαμε στη διοικητική περιφέρεια+ του Ιούδα, στον οίκο του μεγάλου Θεού,+ και αυτός χτίζεται με πέτρες που τις κυλούν στη θέση τους, ενώ στους τοίχους τοποθετούνται ξύλα· και το έργο γίνεται πυρετωδώς και σημειώνει πρόοδο στα χέρια τους.  Κατόπιν κάναμε μια ερώτηση σε αυτούς τους πρεσβυτέρους. Να τι τους είπαμε: “Ποιος σας έδωσε διαταγή να χτίσετε αυτόν τον οίκο και να τελειώσετε αυτόν τον ξύλινο σκελετό;”+ 10  Επίσης, τους ρωτήσαμε να μας πουν τα ονόματά τους, με σκοπό να σε πληροφορήσουμε, ώστε να γράψουμε τα ονόματα των ακμαίων αντρών που είναι επικεφαλής τους.+ 11  »Και μας αποκρίθηκαν με τα εξής λόγια: “Εμείς είμαστε οι υπηρέτες του Θεού των ουρανών και της γης,+ και ανοικοδομούμε τον οίκο που είχε χτιστεί πριν από πολλά χρόνια, τον οποίο έχτισε και τελείωσε ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ.+ 12  Ωστόσο, επειδή οι πατέρες μας παρόξυναν+ τον Θεό των ουρανών, αυτός τους έδωσε+ στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα,+ του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Χαλδαίου,+ και εκείνος κατεδάφισε αυτόν τον οίκο+ και οδήγησε το λαό σε εξορία στη Βαβυλώνα.+ 13  Παρ’ όλα αυτά, στο πρώτο έτος του Κύρου,+ του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο Κύρος ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να ανοικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού.+ 14  Επίσης, τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη+ του οίκου του Θεού, που ο Ναβουχοδονόσορ τα είχε πάρει από το ναό ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ και τα είχε φέρει στο ναό της Βαβυλώνας,+ αυτά ο Κύρος ο βασιλιάς+ τα πήρε από το ναό της Βαβυλώνας· και δόθηκαν στον Σασαβασσάρ,+ όπως ονομαζόταν εκείνος τον οποίο έκανε κυβερνήτη.+ 15  Και του είπε: «Πάρε αυτά τα σκεύη.+ Πήγαινε, απόθεσέ τα στο ναό που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, και ας ανοικοδομηθεί ο οίκος του Θεού στον τόπο του».+ 16  Όταν ήρθε ο Σασαβασσάρ, έθεσε τα θεμέλια του οίκου του Θεού,+ ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ· και από τότε μέχρι τώρα αυτός ανοικοδομείται αλλά δεν έχει αποπερατωθεί”.+ 17  »Και τώρα, αν φαίνεται καλό στο βασιλιά, ας γίνει έρευνα+ στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, το οποίο βρίσκεται εκεί στη Βαβυλώνα, για το αν πράγματι δόθηκε διαταγή από τον Κύρο το βασιλιά+ να ανοικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού στην Ιερουσαλήμ· και ας μας στείλει ο βασιλιάς την απόφασή του σχετικά με αυτό το ζήτημα».

Υποσημειώσεις