Έσδρας 4:1-24

4  Όταν οι αντίδικοι+ του Ιούδα και του Βενιαμίν άκουσαν ότι οι γιοι της Εξορίας+ έχτιζαν ναό για τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ,  πλησίασαν αμέσως τον Ζοροβάβελ+ και τις κεφαλές+ των πατρικών οίκων και τους είπαν: «Ας χτίσουμε και εμείς μαζί σας·+ διότι, όπως εσείς, έτσι και εμείς αναζητούμε τον Θεό+ σας και σε εκείνον θυσιάζουμε από τις ημέρες του Εσάρ-αδδών,+ του βασιλιά της Ασσυρίας, ο οποίος μας ανέβασε εδώ».+  Ωστόσο, ο Ζοροβάβελ και ο Ιησούς+ και οι υπόλοιποι από τις κεφαλές+ των πατρικών οίκων του Ισραήλ τούς είπαν: «Δεν έχετε καμιά σχέση εσείς με εμάς σε ό,τι αφορά το χτίσιμο οίκου για τον Θεό μας,+ γιατί εμείς θα χτίσουμε όλοι μαζί για τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, όπως μας διέταξε ο Βασιλιάς Κύρος,+ ο βασιλιάς της Περσίας».  Τότε ο λαός του τόπου αποδυνάμωνε+ συνεχώς τα χέρια του λαού του Ιούδα και τους αποθάρρυνε από το να χτίζουν,+  και μίσθωνε+ συμβούλους εναντίον τους ώστε να ανατρέψει τη βουλή τους, όλες τις ημέρες του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, μέχρι και τη βασιλεία του Δαρείου,+ του βασιλιά της Περσίας.  Και στην περίοδο της βασιλείας του Ασσουήρη, στην αρχή της βασιλείας του, έγραψαν μια κατηγορία+ εναντίον των κατοίκων του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ.  Επίσης, στις ημέρες του Αρταξέρξη, ο Βισλάμ, ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι υπόλοιποι συνεργάτες του έγραψαν στον Αρταξέρξη, το βασιλιά της Περσίας, και τα γραφόμενα της επιστολής ήταν γραμμένα με αραμαϊκούς χαρακτήρες και μεταφρασμένα στην αραμαϊκή+ γλώσσα.  Ο Ρεούμ, ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, και ο Σιμψαΐ ο γραφέας έγραψαν μια επιστολή εναντίον της Ιερουσαλήμ στον Αρταξέρξη το βασιλιά, ως εξής:  Τότε ο Ρεούμ,+ ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, και ο Σιμψαΐ ο γραφέας και οι υπόλοιποι συνεργάτες τους, οι κριτές και οι υποκυβερνήτες της απέναντι πλευράς του Ποταμού,+ οι γραμματείς,+ ο λαός της Ερέχ,+ οι Βαβυλώνιοι,+ οι κάτοικοι των Σούσων,+ δηλαδή οι Ελαμίτες,+ 10  και τα υπόλοιπα έθνη+ τα οποία ο μεγάλος και αξιότιμος Ασεναφάρ+ οδήγησε σε εξορία και εγκατέστησε στις πόλεις της Σαμάρειας,+ και οι υπόλοιποι που ήταν πέρα από τον Ποταμό, ——· και 11  αυτό είναι ένα αντίγραφο της επιστολής που έστειλαν σχετικά με αυτό το ζήτημα: «Προς τον Αρταξέρξη+ το βασιλιά, οι υπηρέτες σου, οι άντρες πέρα από τον Ποταμό: 12  Ας γίνει γνωστό στο βασιλιά ότι οι Ιουδαίοι που ανέβηκαν εδώ, από εσένα σε εμάς, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Χτίζουν τη στασιαστική και κακή πόλη και τελειώνουν τα τείχη+ και επισκευάζουν τα θεμέλια. 13  Ας γίνει, λοιπόν, γνωστό στο βασιλιά ότι, αν αυτή η πόλη ανοικοδομηθεί και τα τείχη της τελειώσουν, ούτε φόρο+ ούτε τέλη+ ούτε διόδια θα δίνουν αυτοί, πράγμα που θα ζημιώσει τα θησαυροφυλάκια+ των βασιλιάδων. 14  Τώρα, εφόσον εμείς τρώμε το αλάτι των ανακτόρων, και δεν είναι σωστό να βλέπουμε την απογύμνωση του βασιλιά, γι’ αυτό στέλνουμε μήνυμα και ενημερώνουμε το βασιλιά, 15  ώστε να γίνει έρευνα στο βιβλίο των υπομνημάτων+ των προγόνων σου. Τότε θα βρεις στο βιβλίο των υπομνημάτων και θα μάθεις ότι αυτή η πόλη είναι πόλη που στασιάζει και ζημιώνει βασιλιάδες και διοικητικές περιφέρειες, και μέσα σε αυτήν υπήρχαν υποκινητές ανταρσίας από τις παλιές ημέρες. Να γιατί ερημώθηκε αυτή η πόλη.+ 16  Ενημερώνουμε το βασιλιά ότι, αν αυτή η πόλη ανοικοδομηθεί και τα τείχη της τελειώσουν, εσύ ασφαλώς δεν θα έχεις μερίδιο πέρα από τον Ποταμό».+ 17  Ο βασιλιάς έστειλε μήνυμα στον Ρεούμ,+ τον ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, και στον Σιμψαΐ το γραφέα και στους υπόλοιπους συνεργάτες+ τους που κατοικούσαν στη Σαμάρεια και στους υπόλοιπους που ήταν πέρα από τον Ποταμό: «Χαίρετε!+ 18  Το επίσημο έγγραφο που μας στείλατε διαβάστηκε ευκρινώς μπροστά μου. 19  Δόθηκε, λοιπόν, διαταγή από εμένα, και ερεύνησαν+ και βρήκαν ότι αυτή η πόλη εξεγειρόταν από τις παλιές ημέρες εναντίον βασιλιάδων και σε αυτήν γινόταν στασιασμός και ανταρσία.+ 20  Και υπήρχαν ισχυροί βασιλιάδες+ στην Ιερουσαλήμ που κυβερνούσαν όλους όσους βρίσκονταν πέρα από τον Ποταμό,+ και δινόταν σε αυτούς φόρος, τέλη και διόδια.+ 21  Δώστε, λοιπόν, διαταγή να σταματήσουν αυτοί οι ακμαίοι άντρες, ώστε να μην ανοικοδομηθεί αυτή η πόλη μέχρι να δοθεί διαταγή από εμένα. 22  Και προσέξτε να μην αμελήσετε να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες, ώστε να μη γίνει μεγαλύτερο το κακό προς βλάβη των βασιλιάδων».+ 23  Αφού, λοιπόν, το αντίγραφο του επίσημου εγγράφου του Αρταξέρξη του βασιλιά διαβάστηκε μπροστά στον Ρεούμ+ και στον Σιμψαΐ+ το γραφέα και στους συνεργάτες τους,+ αυτοί πήγαν γρήγορα στην Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους, και τους σταμάτησαν με τη δύναμη των όπλων.+ 24  Τότε σταμάτησε το έργο για τον οίκο του Θεού, ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ· και παρέμεινε σταματημένο μέχρι το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρείου,+ του βασιλιά της Περσίας.

Υποσημειώσεις