Έσδρας 10:1-44

10  Μόλις, λοιπόν, ο Έσδρας προσευχήθηκε+ και εξομολογήθηκε+ κλαίγοντας και έχοντας προσπέσει+ μπροστά στον οίκο+ του αληθινού Θεού, όσοι ήταν από τον Ισραήλ συγκεντρώθηκαν κοντά του, μια πολύ μεγάλη συνάθροιση, άντρες και γυναίκες και παιδιά, γιατί ο λαός είχε κλάψει με μεγάλο κλάμα.  Τότε ο Σεχανίας, ο γιος του Ιεχιήλ,+ από τους γιους του Ελάμ,+ αποκρίθηκε και είπε στον Έσδρα: «Εμείς ενεργήσαμε άπιστα εναντίον του Θεού μας και δώσαμε στέγη σε αλλοεθνείς συζύγους από τους λαούς του τόπου.+ Εντούτοις, τώρα υπάρχει ελπίδα+ για τον Ισραήλ σχετικά με αυτό το ζήτημα.  Ας συνάψουμε τώρα διαθήκη+ με τον Θεό μας να αποβάλουμε+ όλες τις συζύγους και τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτές, σύμφωνα με τη βουλή του Ιεχωβά και εκείνων που τρέμουν+ την εντολή+ του Θεού μας, για να γίνει σύμφωνα με το νόμο.+  Σήκω, γιατί εσύ έχεις την ευθύνη του ζητήματος, και εμείς είμαστε μαζί σου. Να είσαι ισχυρός και να αναλάβεις δράση».  Τότε ο Έσδρας σηκώθηκε και έβαλε τους αρχηγούς των ιερέων, τους Λευίτες και όλο τον Ισραήλ να ορκιστούν+ ότι θα ενεργήσουν σύμφωνα με αυτόν το λόγο. Και εκείνοι ορκίστηκαν.  Ο Έσδρας, λοιπόν, σηκώθηκε μπροστά από τον οίκο του αληθινού Θεού και πήγε στην τραπεζαρία+ του Ιεχωανάν, του γιου του Ελιασίβ. Αν και πήγε εκεί, δεν έφαγε ψωμί+ και δεν ήπιε νερό, γιατί πενθούσε+ για την απιστία των εξορίστων.  Κατόπιν φρόντισαν να διαλαληθεί αναγγελία σε όλο τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ να συγκεντρωθούν όλοι οι πρώην εξόριστοι+ στην Ιερουσαλήμ·  και όποιος δεν θα ερχόταν+ σε διάστημα τριών ημερών, σύμφωνα με τη βουλή των αρχόντων+ και των πρεσβυτέρων, όλα τα αγαθά του θα γίνονταν ανάθεμα+ και τον ίδιο θα τον ξεχώριζαν+ από την εκκλησία των εξορίστων.  Όλοι, λοιπόν, οι άντρες του Ιούδα και του Βενιαμίν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μέσα σε τρεις ημέρες, συγκεκριμένα, τον ένατο+ μήνα, την εικοστή ημέρα του μήνα, και όλος ο λαός καθόταν στον ανοιχτό χώρο του οίκου του αληθινού Θεού, ριγώντας εξαιτίας του ζητήματος και από τις βροχές.+ 10  Τελικά ο Έσδρας ο ιερέας σηκώθηκε και τους είπε: «Εσείς ενεργήσατε άπιστα δίνοντας στέγη σε αλλοεθνείς συζύγους,+ για να προσθέσετε έτσι στην ενοχή του Ισραήλ.+ 11  Και τώρα εξομολογηθείτε+ στον Ιεχωβά, τον Θεό των προπατόρων σας, και κάντε αυτό που τον ευχαριστεί+ και αποχωριστείτε από τους λαούς του τόπου και από τις αλλοεθνείς συζύγους».+ 12  Τότε όλη η εκκλησία απάντησε και είπε με δυνατή φωνή: «Ακριβώς σύμφωνα με το λόγο σου έχουμε εμείς την ευθύνη να ενεργήσουμε.+ 13  Ωστόσο, ο λαός είναι πολύς, και είναι η εποχή των βροχών, και δεν είναι δυνατόν να στεκόμαστε έξω· και η υπόθεση δεν θα πάρει μία ημέρα ή δύο, γιατί στασιάσαμε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτό το ζήτημα. 14  Γι’ αυτό, παρακαλούμε, ας ενεργήσουν οι άρχοντές+ μας ως εκπρόσωποι για όλη την εκκλησία· και όλοι εκείνοι από τις πόλεις μας που έδωσαν στέγη σε αλλοεθνείς συζύγους ας έρχονται τον προσδιορισμένο καιρό, και μαζί τους οι πρεσβύτεροι της κάθε πόλης και οι κριτές της, μέχρι να απομακρύνουμε το φλογερό θυμό του Θεού μας από εμάς, εξαιτίας αυτού του ζητήματος». 15  (Ωστόσο, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Ασαήλ, και ο Ιαζίας, ο γιος του Τικβά, στάθηκαν ενάντιοι+ σε αυτό· ο δε Μεσουλλάμ και ο Σαββεθαΐ,+ οι Λευίτες, τους βοήθησαν.) 16  Και οι πρώην εξόριστοι+ άρχισαν να ενεργούν έτσι· και ο Έσδρας ο ιερέας και οι άντρες που ήταν οι κεφαλές για τον πατρικό τους οίκο,+ μάλιστα όλοι τους ονομαστικά, αποχωρίστηκαν και κάθησαν την πρώτη ημέρα του δέκατου μήνα+ και άρχισαν να ερευνούν το ζήτημα·+ 17  και σιγά σιγά τελείωσαν με όλους τους άντρες που είχαν δώσει στέγη σε αλλοεθνείς+ συζύγους, την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα. 18  Και μερικοί από τους γιους των ιερέων+ βρέθηκαν να έχουν δώσει στέγη σε αλλοεθνείς συζύγους· από τους γιους του Ιησού,+ του γιου του Ιωσεδέκ,+ και τους αδελφούς του, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. 19  Αλλά υποσχέθηκαν, δίνοντας τα χέρια, να αποβάλουν τις συζύγους τους και, εφόσον ήταν ένοχοι,+ να δοθεί ένα κριάρι+ από το ποίμνιο για την ενοχή τους. 20  Και από τους γιους του Ιμμήρ+ ήταν ο Ανανί και ο Ζεβαδίας· 21  και από τους γιους του Χαρίμ,+ ο Μαασίας και ο Ηλίας και ο Σεμαΐας και ο Ιεχιήλ και ο Οζίας· 22  και από τους γιους του Πασχώρ,+ ο Ελιωηναΐ, ο Μαασίας, ο Ισμαήλ, ο Νεθανήλ, ο Ιωζαβάδ και ο Ελεασά. 23  Και από τους Λευίτες, ο Ιωζαβάδ και ο Σιμεΐ και ο Κελαΐας (δηλαδή ο Κελιτά), ο Πεθαΐας, ο Ιούδας και ο Ελιέζερ· 24  και από τους υμνωδούς, ο Ελιασίβ· και από τους πυλωρούς, ο Σαλλούμ και ο Τελέμ και ο Ουρί. 25  Και από τον Ισραήλ, από τους γιους του Φαρώς+ ήταν ο Ραμίας και ο Ιεζίας και ο Μαλχίας και ο Μιαμίν και ο Ελεάζαρ και ο Μαλχίας και ο Βεναΐας· 26  και από τους γιους του Ελάμ,+ ο Ματτανίας, ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ+ και ο Αβδί και ο Ιερεμώθ και ο Ηλίας· 27  και από τους γιους του Ζατθού,+ ο Ελιωηναΐ, ο Ελιασίβ, ο Ματτανίας και ο Ιερεμώθ και ο Ζαβάδ και ο Αζιζά· 28  και από τους γιους του Βηβαΐ,+ ο Ιεχωανάν, ο Ανανίας, ο Ζαββαΐ, ο Αθλαΐ· 29  και από τους γιους του Βανί, ο Μεσουλλάμ, ο Μαλλούχ και ο Αδαΐας, ο Ιασούβ και ο Σεάλ και ο Ιερεμώθ· 30  και από τους γιους του Φαάθ-μωάβ,+ ο Αδνά και ο Χελάλ, ο Βεναΐας, ο Μαασίας, ο Ματτανίας, ο Βεσελεήλ και ο Βιννουί και ο Μανασσής· 31  και από τους γιους του Χαρίμ,+ ο Ελιέζερ, ο Ιεσσίας, ο Μαλχίας,+ ο Σεμαΐας, ο Σεμεών, 32  ο Βενιαμίν, ο Μαλλούχ και ο Σεμαρίας· 33  από τους γιους του Ασούμ,+ ο Ματτεναΐ, ο Ματταττά, ο Ζαβάδ, ο Ελιφελέτ, ο Ιερεμαΐ, ο Μανασσής και ο Σιμεΐ· 34  από τους γιους του Βανί, ο Μααδαΐ, ο Αμράμ και ο Ουήλ, 35  ο Βεναΐας, ο Βεδεΐας, ο Χελουί, 36  ο Βανίας, ο Μερημώθ, ο Ελιασίβ, 37  ο Ματτανίας, ο Ματτεναΐ και ο Ιαασού· 38  και από τους γιους του Βιννουί, ο Σιμεΐ 39  και ο Σελεμίας και ο Νάθαν και ο Αδαΐας, 40  ο Μαχναδεβαΐ, ο Σασαΐ, ο Σιαραΐ, 41  ο Αζαρήλ και ο Σελεμίας, ο Σεμαρίας, 42  ο Σαλλούμ, ο Αμαρίας, ο Ιωσήφ· 43  από τους γιους της Νεβώ, ο Ιεϊήλ, ο Ματτιθίας, ο Ζαβάδ, ο Ζεβινά, ο Ιαδδαΐ και ο Ιωήλ και ο Βεναΐας. 44  Όλοι αυτοί είχαν δεχτεί αλλοεθνείς συζύγους+ και εξαπέστειλαν συζύγους και γιους.

Υποσημειώσεις