Έσδρας 1:1-11

1  Και στο πρώτο έτος του Κύρου,+ του βασιλιά της Περσίας—για να εκπληρωθεί ο λόγος του Ιεχωβά που ειπώθηκε από το στόμα του Ιερεμία+—ο Ιεχωβά διήγειρε+ το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, ώστε εκείνος φρόντισε να διαλαληθεί μια αναγγελία+ σε όλη την επικράτειά του, μάλιστα και εγγράφως,+ η οποία έλεγε:  «Αυτό είπε ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας:+ “Όλα τα βασίλεια της γης μού έδωσε ο Ιεχωβά,+ ο Θεός των ουρανών,+ και ο ίδιος με διόρισε να του χτίσω οίκο στην Ιερουσαλήμ,+ η οποία βρίσκεται στον Ιούδα.  Όποιος από εσάς είναι από όλο το λαό του, είθε ο Θεός του να είναι μαζί του.+ Ας ανεβεί, λοιπόν, στην Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται στον Ιούδα, και ας ανοικοδομήσει τον οίκο του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ—αυτός είναι ο αληθινός Θεός+—ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ.+  Και οποιονδήποτε απομένει σε όποιον τόπο κατοικεί ως πάροικος,+ ας τον βοηθήσουν οι άντρες του τόπου του με ασήμι και με χρυσάφι και με αγαθά και με κατοικίδια ζώα, καθώς και με την εθελοντική προσφορά+ για τον οίκο του αληθινού Θεού, ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ”».  Τότε σηκώθηκαν οι κεφαλές+ των πατρικών οίκων του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λευίτες, ο καθένας του οποίου το πνεύμα+ είχε διεγείρει ο αληθινός Θεός, για να ανεβούν και να ανοικοδομήσουν τον οίκο του Ιεχωβά,+ ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ.  Και όλοι οι γύρω τους τούς ενίσχυσαν+ τα χέρια με ασημένια σκεύη, με χρυσάφι, με αγαθά και με κατοικίδια ζώα και με εκλεκτά πράγματα, εκτός από όλα όσα προσφέρθηκαν εθελοντικά.+  Επίσης, ο Βασιλιάς Κύρος έφερε τα σκεύη του οίκου του Ιεχωβά,+ τα οποία είχε πάρει από την Ιερουσαλήμ+ ο Ναβουχοδονόσορ και τα είχε βάλει στον οίκο του θεού του.+  Και ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, τα έφερε υπό την επιστασία του Μιθρεδάθ του θησαυροφύλακα και τα καταμέτρησε στον Σασαβασσάρ,+ τον αρχηγό του Ιούδα.+  Αυτοί είναι, λοιπόν, οι αριθμοί τους: τριάντα χρυσά σκεύη σε σχήμα καλαθιού, χίλια ασημένια σκεύη σε σχήμα καλαθιού, είκοσι εννιά εφεδρικά σκεύη, 10  τριάντα μικρές κούπες+ από χρυσάφι, τετρακόσιες δέκα μικρές δευτερεύουσες κούπες από ασήμι, χίλια άλλα σκεύη. 11  Όλα τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη ήταν πέντε χιλιάδες τετρακόσια. Όλα αυτά τα ανέβασε ο Σασαβασσάρ,+ όταν ανέβηκαν και οι εξόριστοι+ από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ.

Υποσημειώσεις