Έξοδος 6:1-30

6  Είπε, λοιπόν, ο Ιεχωβά στον Μωυσή: «Τώρα θα δεις τι θα κάνω στον Φαραώ,+ επειδή ισχυρό χέρι θα τον κάνει να τους εξαποστείλει και ισχυρό χέρι θα τον κάνει να τους διώξει από τη γη του».+  Και ο Θεός μίλησε στον Μωυσή και του είπε: «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά.+  Και εμφανιζόμουν στον Αβραάμ,+ στον Ισαάκ+ και στον Ιακώβ+ ως Θεός Παντοδύναμος,+ αλλά ως προς το όνομά μου Ιεχωβά+ δεν έκανα τον εαυτό μου γνωστό+ σε αυτούς.  Επίσης θέσπισα τη διαθήκη μου με αυτούς για να τους δώσω τη γη Χαναάν, τη γη των παροικήσεών τους στην οποία κατοίκησαν ως πάροικοι.+  Και εγώ, ναι εγώ, άκουσα το στεναγμό των γιων του Ισραήλ,+ τους οποίους κρατούν υπόδουλους οι Αιγύπτιοι, και θυμάμαι τη διαθήκη μου.+  »Γι’ αυτό πες στους γιους του Ισραήλ: “Εγώ είμαι ο Ιεχωβά και εγώ θα σας απαλλάξω από τα βάρη των Αιγυπτίων κάτω από τα οποία βρίσκεστε και θα σας απελευθερώσω από τη δουλεία τους,+ και θα σας ανακτήσω με απλωμένο βραχίονα και με μεγάλες κρίσεις.+  Και θα σας πάρω για εμένα ως λαό,+ και θα αποδειχτώ Θεός για εσάς·+ και εσείς οπωσδήποτε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας που σας απαλλάσσει από τα βάρη των Αιγυπτίων κάτω από τα οποία βρίσκεστε.+  Και θα σας φέρω στη γη την οποία, σηκώνοντας το χέρι μου, ορκίστηκα+ να δώσω στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ· και θα σας τη δώσω για να την έχετε στην κατοχή σας.+ Εγώ είμαι ο Ιεχωβά”».+  Ύστερα ο Μωυσής μίλησε σχετικά με αυτό στους γιους του Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν άκουσαν τον Μωυσή λόγω αποθάρρυνσης και εξαιτίας της σκληρής δουλείας.+ 10  Τότε ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 11  «Πήγαινε, μίλησε στον Φαραώ, το βασιλιά+ της Αιγύπτου, ώστε να εξαποστείλει τους γιους του Ισραήλ από τη γη του».+ 12  Ωστόσο, ο Μωυσής μίλησε ενώπιον του Ιεχωβά, λέγοντας: «Δες! Οι γιοι του Ισραήλ δεν με άκουσαν·+ και πώς είναι δυνατόν να με ακούσει ο Φαραώ+ αφού είμαι απερίτμητος στα χείλη;»+ 13  Αλλά ο Ιεχωβά συνέχισε να μιλάει στον Μωυσή και στον Ααρών και να δίνει την εντολή μέσω αυτών στους γιους του Ισραήλ και στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, προκειμένου να βγάλει τους γιους του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου.+ 14  Αυτοί είναι οι κεφαλές του οίκου των πατέρων τους: Οι γιοι του Ρουβήν, του πρωτοτόκου+ του Ισραήλ, ήταν ο Ανώχ και ο Φαλλού, ο Εσρών και ο Χαρμί.+ Αυτές είναι οι οικογένειες του Ρουβήν.+ 15  Και οι γιοι του Συμεών ήταν ο Ιεμουήλ και ο Ιαμίν και ο Οχάδ και ο Ιαχίν και ο Ζωάρ και ο Σιαούλ, ο γιος μιας Χαναναίας.+ Αυτές είναι οι οικογένειες του Συμεών.+ 16  Και αυτά είναι τα ονόματα των γιων του Λευί,+ σύμφωνα με την οικογενειακή τους καταγωγή:+ Γηρσών και Καάθ και Μεραρί.+ Και τα χρόνια της ζωής του Λευί ήταν εκατόν τριάντα εφτά χρόνια. 17  Οι γιοι του Γηρσών ήταν ο Λιβνί και ο Σιμεΐ,+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ 18  Και οι γιοι του Καάθ ήταν ο Αμράμ και ο Ισαάρ και ο Χεβρών και ο Οζιήλ.+ Και τα χρόνια της ζωής του Καάθ ήταν εκατόν τριάντα τρία χρόνια. 19  Και οι γιοι του Μεραρί ήταν ο Μααλί και ο Μουσί.+ Αυτές ήταν οι οικογένειες των Λευιτών, σύμφωνα με την οικογενειακή τους καταγωγή.+ 20  Ο Αμράμ, τώρα, πήρε την Ιωχαβέδ, την αδελφή του πατέρα του, για σύζυγό του.+ Αργότερα εκείνη γέννησε σε αυτόν τον Ααρών και τον Μωυσή.+ Και τα χρόνια της ζωής του Αμράμ ήταν εκατόν τριάντα εφτά χρόνια. 21  Και οι γιοι του Ισαάρ ήταν ο Κορέ+ και ο Νεφέγ και ο Ζιχρί. 22  Και οι γιοι του Οζιήλ ήταν ο Μισαήλ και ο Ελζαφάν και ο Σιθρί.+ 23  Ο Ααρών, τώρα, πήρε την Ελισέβα, κόρη του Αμμιναδάβ, την αδελφή του Ναασών,+ για σύζυγό του. Αργότερα εκείνη γέννησε σε αυτόν τον Ναδάβ και τον Αβιού, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ.+ 24  Και οι γιοι του Κορέ ήταν ο Ασσίρ και ο Ελκανά και ο Αβιασάφ.+ Αυτές ήταν οι οικογένειες των Κορεϊτών.+ 25  Και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών,+ πήρε μια από τις κόρες του Φουτιήλ για σύζυγό του. Αργότερα εκείνη γέννησε σε αυτόν τον Φινεές.+ Αυτοί είναι οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών, σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ 26  Αυτός είναι ο Ααρών και ο Μωυσής στους οποίους ο Ιεχωβά είπε:+ «Βγάλτε τους γιους του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου κατά τα στρατεύματά τους».+ 27  Αυτοί ήταν που μίλησαν στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, για να βγάλουν τους γιους του Ισραήλ από την Αίγυπτο.+ Αυτός είναι ο Μωυσής και ο Ααρών. 28  Και την ημέρα που ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή στη γη της Αιγύπτου,+ 29  τότε μίλησε ο Ιεχωβά στον Μωυσή, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά.+ Πες στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, όλα όσα σου λέω». 30  Τότε ο Μωυσής είπε ενώπιον του Ιεχωβά: «Δες! Εγώ είμαι απερίτμητος στα χείλη, και πώς είναι δυνατόν να με ακούσει ο Φαραώ;»+

Υποσημειώσεις