Έξοδος 38:1-31

38  Και έφτιαξε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος από ξύλο ακακίας. Πέντε πήχεις ήταν το μήκος του και πέντε πήχεις το πλάτος του—ήταν τετράγωνο—και τρεις πήχεις ήταν το ύψος του.+  Κατόπιν του έφτιαξε κέρατα+ πάνω στις τέσσερις γωνίες του. Τα κέρατα έβγαιναν από αυτό. Μετά το επικάλυψε με χαλκό.+  Έπειτα έφτιαξε όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τα δοχεία και τα φτυάρια και τις κούπες, τις πιρούνες και τα πυροδοχεία. Όλα τα σκεύη του τα έφτιαξε από χαλκό.+  Έφτιαξε ακόμη μια σχάρα για το θυσιαστήριο, ένα χάλκινο δικτυωτό, κάτω από το χείλος του, κάτω και προς το κέντρο του.+  Κατόπιν έχυσε τέσσερις κρίκους στις τέσσερις άκρες, κοντά στη χάλκινη σχάρα, ως στηρίγματα για τα κοντάρια.  Έπειτα έφτιαξε τα κοντάρια από ξύλο ακακίας και τα επικάλυψε με χαλκό.+  Κατόπιν πέρασε τα κοντάρια μέσα στους κρίκους στις πλευρές του θυσιαστηρίου, για να το μεταφέρουν με αυτά.+ Το έφτιαξε σαν ένα κούφιο κιβώτιο από σανίδες.+  Κατόπιν έφτιαξε τη χάλκινη λεκάνη+ και τη χάλκινη βάση της από τους καθρέφτες των υπηρετριών που εκτελούσαν οργανωμένη υπηρεσία στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης.+  Στη συνέχεια έφτιαξε την αυλή.+ Για την πλευρά που έβλεπε προς τη Νεγκέμπ, νότια, τα παραπετάσματα της αυλής ήταν από εκλεκτό στριμμένο λινάρι και κάλυπταν εκατό πήχεις.+ 10  Οι είκοσι στύλοι τους και τα είκοσι πέλματα υποδοχής τους ήταν από χαλκό. Τα καρφιά των στύλων και οι σύνδεσμοί τους ήταν από ασήμι.+ 11  Επίσης, για τη βόρεια πλευρά υπήρχαν εκατό πήχεις. Οι είκοσι στύλοι τους και τα είκοσι πέλματα υποδοχής τους ήταν από χαλκό. Τα καρφιά των στύλων και οι σύνδεσμοί τους ήταν από ασήμι.+ 12  Στη δυτική πλευρά, όμως, τα παραπετάσματα κάλυπταν πενήντα πήχεις. Οι στύλοι τους ήταν δέκα και τα πέλματα υποδοχής τους δέκα.+ Τα καρφιά των στύλων και οι σύνδεσμοί τους ήταν από ασήμι. 13  Και για την ανατολική πλευρά, προς τα εκεί που ανατέλλει ο ήλιος, ήταν πενήντα πήχεις.+ 14  Τα παραπετάσματα κάλυπταν δεκαπέντε πήχεις στη μία πτέρυγα. Οι στύλοι τους ήταν τρεις και τα πέλματα υποδοχής τους τρία.+ 15  Και για την άλλη πτέρυγα—σε αυτήν όπως και στην άλλη πλευρά—της πύλης της αυλής, τα παραπετάσματα κάλυπταν δεκαπέντε πήχεις. Οι στύλοι τους ήταν τρεις και τα πέλματα υποδοχής τους τρία.+ 16  Όλα τα παραπετάσματα της αυλής γύρω γύρω ήταν από εκλεκτό στριμμένο λινάρι. 17  Και τα πέλματα υποδοχής για τους στύλους ήταν χάλκινα. Τα καρφιά των στύλων και οι σύνδεσμοί τους ήταν από ασήμι και η επικάλυψη των κορυφών τους ήταν ασημένια, και υπήρχαν ασημένιες ενώσεις για όλους τους στύλους της αυλής.+ 18  Και το προπέτασμα της πύλης της αυλής ήταν έργο υφαντή, από μπλε κλωστή και μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο και κόκκινη κλωστή και εκλεκτό στριμμένο λινάρι,+ και είκοσι πήχεις ήταν το μήκος, και το ύψος σε όλη του την έκταση ήταν πέντε πήχεις, ίσο με τα παραπετάσματα της αυλής.+ 19  Και οι τέσσερις στύλοι τους και τα τέσσερα πέλματα υποδοχής τους ήταν από χαλκό. Τα καρφιά τους ήταν ασημένια και η επικάλυψη των κεφαλών τους και των συνδέσμων τους ήταν ασημένια. 20  Και όλοι οι πάσσαλοι της σκηνής και της αυλής γύρω γύρω ήταν χάλκινοι.+ 21  Τα ακόλουθα είναι τα πράγματα της σκηνής που απογράφηκαν, της σκηνής της Μαρτυρίας,+ για την οποία έγινε απογραφή με διαταγή του Μωυσή, ως υπηρεσία των Λευιτών+ υπό την καθοδήγηση του Ιθάμαρ,+ γιου του Ααρών του ιερέα. 22  Και ο Βεσελεήλ,+ ο γιος του Ουρί, γιου του Χουρ από τη φυλή του Ιούδα, έκανε όλα όσα είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. 23  Και μαζί του ήταν ο Οολιάβ,+ ο γιος του Αχισαμάχ από τη φυλή του Δαν, τεχνίτης και κεντητής και υφαντής που εργαζόταν με την μπλε κλωστή και το μαλλί το βαμμένο πορφυροκόκκινο και με κόκκινη κλωστή και εκλεκτό λινάρι. 24  Όλο το χρυσάφι που χρησιμοποιήθηκε για το έργο σε όλο το έργο του αγίου τόπου ήταν σε ποσότητα όσο το χρυσάφι της κινητής προσφοράς:+ είκοσι εννιά τάλαντα και εφτακόσιοι τριάντα σίκλοι, με βάση το σίκλο+ του αγίου τόπου.+ 25  Και το ασήμι όσων από τη σύναξη απογράφηκαν ήταν εκατό τάλαντα και χίλιοι εφτακόσιοι εβδομήντα πέντε σίκλοι, με βάση το σίκλο του αγίου τόπου. 26  Ο μισός σίκλος για ένα άτομο ήταν το μισό ενός σίκλου με βάση το σίκλο του αγίου τόπου, για κάθε άντρα που κατατασσόταν σε εκείνους που απογράφονταν, από είκοσι χρονών και πάνω,+ οι οποίοι ανήλθαν σε εξακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα.+ 27  Και εκατό τάλαντα ασήμι χρησιμοποιήθηκαν στο χύσιμο των πελμάτων υποδοχής του αγίου τόπου και των πελμάτων υποδοχής της κουρτίνας. Σε εκατό πέλματα υποδοχής αναλογούσαν εκατό τάλαντα· ένα τάλαντο για ένα πέλμα υποδοχής.+ 28  Και από τους χίλιους εφτακόσιους εβδομήντα πέντε σίκλους έφτιαξε καρφιά για τους στύλους και επικάλυψε τις κορυφές τους και τους ένωσε. 29  Και ο χαλκός της κινητής προσφοράς ήταν εβδομήντα τάλαντα και δύο χιλιάδες τετρακόσιοι σίκλοι. 30  Και με αυτόν έφτιαξε τα πέλματα υποδοχής της εισόδου της σκηνής της συνάντησης και το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα που ανήκε σε αυτό και όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου 31  και τα πέλματα υποδοχής της αυλής γύρω γύρω και τα πέλματα υποδοχής της πύλης της αυλής και όλους τους πασσάλους της σκηνής και όλους τους πασσάλους+ της αυλής γύρω γύρω.

Υποσημειώσεις