Έξοδος 37:1-29

37  Ο Βεσελεήλ,+ λοιπόν, έφτιαξε την Κιβωτό+ από ξύλο ακακίας. Δυόμισι πήχεις ήταν το μήκος της και ενάμισης πήχης το πλάτος της και ενάμισης πήχης το ύψος της.+  Μετά την επικάλυψε με καθαρό χρυσάφι εσωτερικά και εξωτερικά και της έφτιαξε γύρω γύρω ένα χρυσό πλαίσιο.+  Έπειτα έχυσε τέσσερις χρυσούς κρίκους για αυτήν, για να μπουν πάνω από τα τέσσερα πόδια της—δύο κρίκους στη μία πλευρά της και δύο κρίκους στην άλλη πλευρά της.+  Μετά έφτιαξε κοντάρια από ξύλο ακακίας και τα επικάλυψε με χρυσάφι.+  Κατόπιν πέρασε τα κοντάρια μέσα από τους κρίκους που ήταν στις πλευρές της Κιβωτού για τη μεταφορά της Κιβωτού.+  Στη συνέχεια έφτιαξε το κάλυμμα+ από καθαρό χρυσάφι. Δυόμισι πήχεις ήταν το μήκος του και ενάμισης πήχης το πλάτος του.+  Έφτιαξε ακόμη δύο χρυσά χερουβείμ. Σφυρήλατα τα έφτιαξε και στις δύο άκρες του καλύμματος.+  Το ένα χερούβ ήταν στη μία άκρη και το άλλο χερούβ ήταν στην άλλη άκρη. Έφτιαξε τα χερουβείμ πάνω στο κάλυμμα, και στις δύο άκρες του.+  Και τα χερουβείμ φτιάχτηκαν έτσι ώστε να έχουν απλωμένες δύο φτερούγες προς τα πάνω, σκεπάζοντας το κάλυμμα με τις φτερούγες τους,+ και τα πρόσωπά τους ήταν στραμμένα το ένα προς το άλλο. Τα πρόσωπα των χερουβείμ ήταν στραμμένα προς το κάλυμμα.+ 10  Και έφτιαξε το τραπέζι από ξύλο ακακίας.+ Δύο πήχεις ήταν το μήκος του και ένας πήχης το πλάτος του και ενάμισης πήχης το ύψος του.+ 11  Κατόπιν το επικάλυψε με καθαρό χρυσάφι και του έφτιαξε γύρω γύρω ένα χρυσό πλαίσιο.+ 12  Μετά του έφτιαξε γύρω γύρω χείλος με πλάτος μία παλάμη, και έφτιαξε γύρω γύρω ένα χρυσό πλαίσιο για το χείλος του.+ 13  Έχυσε ακόμη για αυτό τέσσερις χρυσούς κρίκους και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες που ήταν για τα τέσσερα πόδια.+ 14  Οι κρίκοι ήταν κοντά στο χείλος, ως στηρίγματα για τα κοντάρια, που ήταν για τη μεταφορά του τραπεζιού.+ 15  Κατόπιν έφτιαξε τα κοντάρια από ξύλο ακακίας και τα επικάλυψε με χρυσάφι για τη μεταφορά του τραπεζιού.+ 16  Έπειτα έφτιαξε τα σκεύη που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι—τα πιάτα του και τα ποτήρια του και τις κούπες του και τα κανάτια του με τα οποία θα γίνονταν σπονδές—από καθαρό χρυσάφι.+ 17  Κατόπιν έφτιαξε το λυχνοστάτη+ από καθαρό χρυσάφι. Σφυρήλατο έφτιαξε το λυχνοστάτη. Οι πλευρές του και τα κλαδιά του, τα δοχεία του, οι κόμποι του και τα άνθη του έβγαιναν από αυτόν.+ 18  Και έξι κλαδιά εκτείνονταν από τις πλευρές του· τρία κλαδιά του λυχνοστάτη από τη μία του πλευρά και τρία κλαδιά του λυχνοστάτη από την άλλη του πλευρά.+ 19  Τρία δοχεία με σχήμα λουλουδιών αμυγδαλιάς ήταν στη μία ομάδα κλαδιών, με κόμπους και άνθη που εναλλάσσονταν· και τρία δοχεία με σχήμα λουλουδιών αμυγδαλιάς ήταν στην άλλη ομάδα κλαδιών, με κόμπους και άνθη που εναλλάσσονταν. Έτσι συνέβαινε με τα έξι κλαδιά που εκτείνονταν από το λυχνοστάτη.+ 20  Και πάνω στο λυχνοστάτη υπήρχαν τέσσερα δοχεία με σχήμα λουλουδιών αμυγδαλιάς, με τους κόμπους του και τα άνθη του να εναλλάσσονται.+ 21  Και ο κόμπος που βρισκόταν κάτω από δύο κλαδιά ήταν από αυτόν και ο κόμπος που βρισκόταν κάτω από δύο άλλα κλαδιά ήταν από αυτόν και ο κόμπος που βρισκόταν κάτω από δύο ακόμη κλαδιά ήταν από αυτόν, για τα έξι κλαδιά που εκτείνονταν από το λυχνοστάτη.+ 22  Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους έβγαιναν από αυτόν. Ήταν ολόκληρος ένα σφυρήλατο κομμάτι από καθαρό χρυσάφι.+ 23  Κατόπιν έφτιαξε τα εφτά λυχνάρια του και τις λαβίδες του και τα πυροδοχεία του από καθαρό χρυσάφι.+ 24  Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι έφτιαξε αυτόν και όλα τα σκεύη του. 25  Και έφτιαξε το θυσιαστήριο του θυμιάματος+ από ξύλο ακακίας.+ Ένας πήχης ήταν το μήκος του και ένας πήχης το πλάτος του—ήταν τετράγωνο—και δύο πήχεις ήταν το ύψος του. Τα κέρατα που είχε έβγαιναν από αυτό.+ 26  Κατόπιν το επικάλυψε με καθαρό χρυσάφι, την πάνω επιφάνειά του και τις πλευρές του γύρω γύρω και τα κέρατα που είχε, και του έφτιαξε ένα χρυσό πλαίσιο γύρω γύρω.+ 27  Και του έφτιαξε δύο χρυσούς κρίκους κάτω από το πλαίσιό του, σε δύο από τις πλευρές του, σε δύο αντίθετες πλευρές του, ως στηρίγματα για τα κοντάρια με τα οποία θα μεταφερόταν.+ 28  Έπειτα έφτιαξε τα κοντάρια από ξύλο ακακίας και τα επικάλυψε με χρυσάφι.+ 29  Επιπρόσθετα, έφτιαξε το λάδι του αγίου χρίσματος+ και το αγνό, αρωματικό θυμίαμα,+ έργο μυροποιού.

Υποσημειώσεις