Έξοδος 26:1-37

26  »Και τη σκηνή θα τη φτιάξεις με δέκα υφάσματα+ από εκλεκτό στριμμένο λινάρι και μπλε κλωστή και μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο και κόκκινη κλωστή.+ Με χερουβείμ,+ έργο κεντητή, θα τα φτιάξεις.  Το μήκος του κάθε υφάσματος είναι είκοσι οχτώ πήχεις και το φάρδος του κάθε υφάσματος τέσσερις πήχεις. Ένα είναι το μέτρο για όλα τα υφάσματα.+  Πέντε υφάσματα θα μπουν στη σειρά, ενωμένα το ένα με το άλλο, και πέντε υφάσματα θα μπουν στη σειρά, ενωμένα το ένα με το άλλο.+  Και πρέπει να φτιάξεις θηλιές από μπλε κλωστή στην άκρη του ενός υφάσματος στο τέλος της σειράς· και το ίδιο θα κάνεις στην άκρη του τελευταίου υφάσματος από το άλλο μέρος της ένωσης.+  Θα φτιάξεις πενήντα θηλιές στο ένα ύφασμα και πενήντα θηλιές θα φτιάξεις στην άκρη του υφάσματος που βρίσκεται από το άλλο μέρος της ένωσης, και οι θηλιές θα είναι η μία αντίκρυ στην άλλη.+  Και πρέπει να φτιάξεις πενήντα χρυσά άγκιστρα και να ενώσεις τα υφάσματα το ένα με το άλλο χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα, και η σκηνή θα γίνει ένα.+  »Και πρέπει να φτιάξεις υφάσματα από τρίχες κατσικιού+ για το επίστρωμα της σκηνής. Θα φτιάξεις έντεκα υφάσματα.  Το μήκος του κάθε υφάσματος είναι τριάντα πήχεις+ και το φάρδος του κάθε υφάσματος τέσσερις πήχεις. Ένα είναι το μέτρο για τα έντεκα υφάσματα.  Και πρέπει να ενώσεις πέντε υφάσματα μεταξύ τους και έξι υφάσματα μεταξύ τους,+ και να διπλώσεις στα δύο το έκτο ύφασμα στο μπροστινό μέρος της σκηνής. 10  Και πρέπει να φτιάξεις πενήντα θηλιές στην άκρη του ενός υφάσματος, του τελευταίου στη σειρά, και πενήντα θηλιές στην άκρη του υφάσματος από το άλλο μέρος της ένωσης. 11  Και πρέπει να φτιάξεις πενήντα χάλκινα+ άγκιστρα και να περάσεις τα άγκιστρα στις θηλιές και να ενώσεις τη σκηνή, και θα γίνει ένα.+ 12  Και αυτό που περισσεύει από τα υφάσματα της σκηνής θα αφεθεί να κρέμεται. Το μισό από το ύφασμα που περισσεύει θα κρέμεται στο πίσω μέρος της σκηνής. 13  Και ο πήχης που περισσεύει στη μία πλευρά από το μήκος των υφασμάτων της σκηνής και ο πήχης στην άλλη πλευρά θα είναι για να κρέμεται στις πλευρές της σκηνής, για να την καλύπτει από τη μία πλευρά και από την άλλη. 14  »Και πρέπει να φτιάξεις ένα κάλυμμα για τη σκηνή από δέρματα κριαριών βαμμένα κόκκινα, και από πάνω ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας. 15  »Και πρέπει να φτιάξεις τα πλαίσια+ για τη σκηνή από ξύλο ακακίας, τα οποία θα στέκονται όρθια. 16  Δέκα πήχεις είναι το μήκος ενός πλαισίου και ενάμισης πήχης είναι το πλάτος του κάθε πλαισίου. 17  Το κάθε πλαίσιο έχει δύο δόντια συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Έτσι θα κάνεις με όλα τα πλαίσια της σκηνής. 18  Και πρέπει να φτιάξεις τα πλαίσια για τη σκηνή, είκοσι πλαίσια για την πλευρά που βλέπει προς τη Νεγκέμπ, νότια. 19  »Και θα φτιάξεις σαράντα ασημένια πέλματα υποδοχής+ κάτω από τα είκοσι πλαίσια· δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το ένα πλαίσιο με τα δύο δόντια του και δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το άλλο πλαίσιο με τα δύο δόντια του. 20  Και για την άλλη πλευρά της σκηνής, τη βόρεια πλευρά, είκοσι πλαίσια+ 21  και τα σαράντα ασημένια πέλματα υποδοχής τους, δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το ένα πλαίσιο και δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το άλλο πλαίσιο.+ 22  Και για τα πίσω τμήματα της σκηνής, προς τη δύση, θα φτιάξεις έξι πλαίσια.+ 23  Και θα φτιάξεις δύο πλαίσια ως γωνιακές κολόνες της σκηνής+ που θα είναι στα δύο πίσω τμήματά της. 24  Και αυτά πρέπει να είναι διπλά στο κάτω μέρος, και επίσης να είναι διπλά μέχρι την κορυφή του καθενός, στο ύψος του πρώτου κρίκου. Έτσι πρέπει να είναι και τα δύο. Θα χρησιμεύουν ως δύο γωνιακές κολόνες. 25  Και θα υπάρχουν οχτώ πλαίσια και τα ασημένια πέλματα υποδοχής τους, δεκαέξι πέλματα, δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το ένα πλαίσιο και δύο πέλματα υποδοχής κάτω από το άλλο πλαίσιο. 26  »Και πρέπει να φτιάξεις ράβδους από ξύλο ακακίας,+ πέντε για τα πλαίσια της μιας πλευράς της σκηνής 27  και πέντε ράβδους για τα πλαίσια της άλλης πλευράς της σκηνής και πέντε ράβδους για τα πλαίσια της πλευράς της σκηνής για τα δύο πίσω τμήματα που βλέπουν προς τη δύση.+ 28  Και η μεσαία ράβδος στο κέντρο των πλαισίων περνάει από άκρη σε άκρη. 29  »Και θα επικαλύψεις τα πλαίσια με χρυσάφι+ και τους κρίκους τους θα τους φτιάξεις από χρυσάφι ως στηρίγματα για τις ράβδους· και θα επικαλύψεις τις ράβδους με χρυσάφι. 30  Και πρέπει να στήσεις τη σκηνή σύμφωνα με το σχέδιό της που σου δείχτηκε στο βουνό.+ 31  »Και πρέπει να φτιάξεις μια κουρτίνα+ από μπλε κλωστή και μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο και κόκκινη κλωστή και εκλεκτό στριμμένο λινάρι. Θα φτιαχτεί με χερουβείμ,+ έργο κεντητή. 32  Και πρέπει να τη βάλεις πάνω σε τέσσερις στύλους από ακακία επικαλυμμένους με χρυσάφι. Τα καρφιά τους είναι χρυσά. Βρίσκονται πάνω σε τέσσερα ασημένια πέλματα υποδοχής. 33  Και πρέπει να βάλεις την κουρτίνα κάτω από τα άγκιστρα και να φέρεις την κιβωτό της μαρτυρίας+ εκεί, στο εσωτερικό μέρος της κουρτίνας· και η κουρτίνα θα αποτελεί διαχωριστικό για εσάς ανάμεσα στα Άγια+ και στα Άγια των Αγίων.+ 34  Και πρέπει να βάλεις το κάλυμμα πάνω στην κιβωτό της μαρτυρίας στα Άγια των Αγίων. 35  »Και πρέπει να τοποθετήσεις το τραπέζι έξω από την κουρτίνα, και το λυχνοστάτη+ απέναντι από το τραπέζι, στην πλευρά της σκηνής που βλέπει προς το νότο· και το τραπέζι θα το βάλεις στη βόρεια πλευρά. 36  Και πρέπει να φτιάξεις ένα προπέτασμα+ για την είσοδο της σκηνής από μπλε κλωστή και μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο και κόκκινη κλωστή και εκλεκτό στριμμένο λινάρι, έργο υφαντή. 37  Και πρέπει να φτιάξεις για το προπέτασμα πέντε στύλους από ακακία και να τους επικαλύψεις με χρυσάφι. Τα καρφιά τους είναι χρυσά. Και πρέπει να χύσεις για αυτούς πέντε χάλκινα πέλματα υποδοχής.

Υποσημειώσεις