Κατεβάστε αυτή τη σελίδα ζωγραφικής και βρείτε τρεις διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι δύο εικόνες που περιγράφουν το όνειρο του αρτοποιού.