Μάθε γιατί πρέπει να συνεχίσεις να προσεύχεσαι για το άγιο πνεύμα του Θεού.