Βρείτε ποιες ιδιότητες της Ρουθ αντιστοιχούν στις ιδιότητες ενός καλού φίλου.