Κατεβάστε αυτό το κουίζ και βρείτε τα δύο Βιβλικά πρόσωπα που δείχνουν οι εικόνες. Ύστερα, ζωγραφίστε τα πράγματα που λείπουν.