Ταιριάξτε τα πρόσωπα με τα αντικείμενα από την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ και μετά συζητήστε γιατί ο Δαβίδ είχε τόσο θάρρος.