Βρείτε εκτυπώσιμα κουίζ με εικόνες για την επόμενη οικογενειακή σας μελέτη της Αγίας Γραφής. Κατεβάστε και τυπώστε τα κουίζ, ολοκληρώστε τις εικόνες χρωματίζοντάς τες ή ενώνοντας τις τελείες και έπειτα απαντήστε στις ερωτήσεις.