Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Ο Ισραήλ Μπαίνει στη Χαναάν

Κατεβάστε αυτές τις κάρτες και προσπαθήστε να ταιριάξετε Βιβλικά πρόσωπα από το βιβλίο του Ιησού του Ναυή, κεφάλαια 2 έως 7, με τα αντικείμενα που περιγράφονται στο στοιχείο της κάθε κάρτας.

Περισσότερα από Αυτή τη Συλλογή

Ψάλε έναν Ύμνο για το Θάρρος

Μάθετε έναν ύμνο για την τόλμη και μετά ψάλτε τον με την οικογένειά σας.

Ποιον θα Ενθαρρύνεις Εσύ;

Αυτή η δραστηριότητα βοηθάει παιδιά 8 ως 12 ετών να μάθουν να ενθαρρύνουν τους άλλους.

Το Άγιο Πνεύμα Παράγει Καρπό

Αυτή η δραστηριότητα βοηθάει παιδιά 8 ως 12 ετών να μάθουν τις πτυχές του καρπού του πνεύματος.