Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Ο Ισραήλ Μπαίνει στη Χαναάν

Κατεβάστε αυτές τις κάρτες και προσπαθήστε να ταιριάξετε Βιβλικά πρόσωπα από το βιβλίο του Ιησού του Ναυή, κεφάλαια 2 έως 7, με τα αντικείμενα που περιγράφονται στο στοιχείο της κάθε κάρτας.