Τι έκανε τον Σαμψών έναν από τους δυνατότερους άντρες όλων των εποχών; Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία στο Διαδίκτυο ή από το PDF που θα τυπώσετε.