Γιατί έφυγε η Ρουθ από τον τόπο της και πήγε σε άλλη χώρα; Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία στο Διαδίκτυο ή από το PDF που θα τυπώσετε.