Σε αυτή τη Βιβλική ιστορία, θα μάθεις ότι ο βασιλιάς Σολομών έγινε σοφός αλλά μετά έκανε ανόητα λάθη. Διάβασέ την στο διαδίκτυο ή από το PDF που θα τυπώσεις.