Πώς βοήθησε ο Ιεχωβά τον Γεδεών να αντιμετωπίσει τους Μαδιανίτες που τρομοκρατούσαν τους Ισραηλίτες; Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία στο Διαδίκτυο ή από το PDF που θα τυπώσετε.