Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εικονογραφημένες Βιβλικές Ιστορίες

Δείτε τις Βιβλικές αφηγήσεις να ζωντανεύουν καθώς διαβάζετε αυτές τις εικονογραφημένες ιστορίες στο Διαδίκτυο ή από το τυπωμένο PDF. Έπειτα, απαντήστε στις ερωτήσεις που βρίσκονται στο τέλος της ιστορίας και συζητήστε ως οικογένεια τι μπορείτε να μάθετε από την κάθε αφήγηση.