Μπορούμε να γίνουμε φίλοι του Ιεχωβά ψάλλοντας ύμνους. Ο ύμνος που λένε ο Πέτρος και η Σοφία δείχνει ποιες ευλογίες θα έχουμε αν υπακούμε στον Ιεχωβά. Ψάλετε και εσείς μαζί τους!