Νέοι και ηλικιωμένοι πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και κηρύττουν τα καλά νέα της Βασιλείας.