Πώς μπορείς να λες στον Ιεχωβά «ευχαριστώ» για το δώρο της ζωής;