Το ξέρεις ότι είσαι δώρο από τον Ιεχωβά; Ψάλε αυτόν τον ύμνο στους γονείς σου.