Και εσύ μπορείς να προσεύχεσαι για όσους χρειάζονται βοήθεια.