Η διακυβέρνηση του Ιησού θα φέρει ειρήνη για πάντα.