Γιατί θέλει ο Ιεχωβά να είμαστε ταπεινοί; Ας δούμε.