Οι πνευματικοί στόχοι δείχνουν στον Ιεχωβά ότι τον σκεφτόμαστε. Ποιους στόχους έχεις εσύ;