Γιατί πρέπει να φέρεσαι καλά στην Αίθουσα Βασιλείας;