Πείτε μαζί με τη Σοφία ένα τραγουδάκι που λέει ότι μπορούμε να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά κάθε στιγμή.