Μάθε πώς κηρύττουν ο Πέτρος και η Σοφία σε κάποιο άτομο που δεν μιλάει τη γλώσσα τους.