Ο Πέτρος θέλει κάτι που δεν είναι δικό του. Πώς παίρνει τελικά τη σωστή απόφαση;