Γιατί πρέπει να υπακούμε στους γονείς μας; Θέλετε να μάθετε την απάντηση μαζί με τον Πέτρο; Δείτε το βίντεο.