Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε ποιος ήταν ο Σολομών. Κόψτε, διπλώστε και φυλάξτε την.