Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε ποιος ήταν ο Σαμψών. Κόψτε, διπλώστε και φυλάξτε την.