Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε περισσότερα για τον Ρουβήν, το μεγαλύτερο γιο του Ιακώβ. Κόψτε την κάρτα, διπλώστε και φυλάξτε την.