Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε ποιος ήταν ο Νεεμίας. Κόψτε, διπλώστε και φυλάξτε την.