Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε για τον Μανωέ, τον πατέρα ενός από τους πιο δυνατούς άντρες που έζησαν ποτέ. Τυπώστε, κόψτε, διπλώστε και φυλάξτε την.