Κατεβάστε αυτή την κάρτα Βιβλικού προσώπου και μάθετε για τον Γεδεών, έναν ταπεινό Ισραηλίτη που έγινε θαρραλέος πολεμιστής. Τυπώστε, κόψτε, διπλώστε και φυλάξτε την.