Διδάξτε τα παιδιά σας για τρία αγόρια που υπάκουσαν στον Θεό.