Βοηθήστε τα μικρά παιδιά να μάθουν πόσο σημαντικό είναι να προσεύχονται στον Θεό.