Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Εικονογραφημένες Βιβλικές Ιστορίες

Δείτε τις Βιβλικές αφηγήσεις να ζωντανεύουν καθώς διαβάζετε αυτές τις εικονογραφημένες ιστορίες στο Διαδίκτυο ή από το τυπωμένο PDF. Έπειτα, απαντήστε στις ερωτήσεις που βρίσκονται στο τέλος της ιστορίας και συζητήστε ως οικογένεια τι μπορείτε να μάθετε από την κάθε αφήγηση.