Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ύμνος 88—Τα Παιδιά Είναι Παρακαταθήκη από τον Θεό

Το ξέρεις ότι είσαι δώρο από τον Ιεχωβά; Ψάλε αυτόν τον ύμνο στους γονείς σου.