Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ύμνος 28—Ας Κερδίσουμε τη Φιλία του Ιεχωβά

Ας ψάλουμε έναν ύμνο που μας λέει πώς θα γίνουμε φίλοι του Ιεχωβά.