Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ύμνος 106—Ας Κερδίσουμε τη Φιλία του Ιεχωβά

Ας ψάλουμε έναν ύμνο που μας λέει πώς θα γίνουμε φίλοι του Ιεχωβά.